Tiêu chuẩn OIML là gì?

Tiêu chuẩn OIML là gì?

Khi theo dõi hoặc tìm hiểu về các thiết bị đo lường, chúng ta thường thấy cụm từ OIML. Đa phần người đọc sẽ đọc là tiêu chuẩn OIML hoặc cấp chính xác III theo OIML. Vậy tiêu chuẩn OIML là gì?

1. Tiêu chuẩn OIML là gì?

Đây là tên gọi Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế theo tiếng Pháp “Organisation Internationale de Métrologie Légale” còn tiếng Anh là “International Organization of Legal Metrology”. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế được thành lập năm 1955 và hoạt động trong lĩnh vực đơn vị đo lường.

2. Nhiệm vụ của tiêu chuẩn OIML

Tiêu chuẩn OIML được áp dụng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Tiêu chuẩn này sẽ là đại lượng đo lường tiêu chuẩn đánh giá giữa các đơn vị đo lường và tiêu chuẩn đo lường của các quốc gia. Vì mỗi quốc gia sẽ có một tiêu chuẩn đo lường riêng nên đây là một cán cân quan trọng để đánh giá những sản phẩm đo lường lưu hành trên thế giới. 

3. Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế với nhiệm vụ chính:

– Xây dựng các quy định mẫu, tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan cho các cơ quan kiểm định đo lường công nghiệp hợp pháp.
– Cung cấp các hệ thống nhận dạng lẫn nhau làm giảm rào cản thương mại và chi phí trong một thị trường toàn cầu hóa.
– Đại diện cho lợi ích của cộng đồng đo lường công nghiệp hợp pháp trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn liên quan đến đo lường, tiêu chuẩn hóa, kiểm định, chứng nhận và công nhận.
– Thúc đẩy và tạo điều kiện trao đổi kiến thức và năng lực trong cộng đồng đo lường công nghiệp hợp pháp trên toàn thế giới
– Hợp tác với các cơ quan đo lường khác để nâng cao nhận thức về sự đóng góp mà cơ sở hạ tầng đo lường công nghiệp hợp pháp để có thể tạo ra cho nền kinh tế thế giới. 

Hiện nay OIML có rất nhiều tổ chức thành viên. Một số thành viên chính thức của OIML được ủy quyền đánh giá, kiểm định phương tiện đo và đề xuất cấp chứng nhận theo OIML. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức này vào tháng 9 năm 2003.

Cấp chính xác C3 hay Class 3 hay cấp chính xác cấp III là thước đo độ chính xác của thiết bị, tuân thủ theo bộ quy chuẩn OIML. Cấp chính xác sẽ được ghi trong giấy kiểm định của sản phẩm.

Các sản phẩm đo lường tại REICO đều đạt tiêu chuẩn OIML đầy đủ và được nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Quý khách hàng có thể xem thêm thông tin sản phẩm đo lường của REICO tại đây.

Xin chào!