Dự án

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ sử dụng pin cho VEDAN

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ sử dụng

Cung cấp ống gang dẻo DN100 – DN400

Cung cấp ống gang dẻo DN100 – DN400 REICO cung cấp ống

Cung cấp đồng hồ điện từ hai mặt bích M5000

Dự án cung cấp đồng hồ điện từ hai mặt bích

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ đo nước DN15

Dự án cung cấp 1500 chiếc đồng hồ Auriga hiệu Diehl

Cung cấp 1000 đồng hồ đơn tia Auriga

Cung cấp và lắp đặt hơn 1000 chiếc đồng hồ đo

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!