Đồng hồ cơ

Đồng hồ cơ

Đồng hồ đơn tia Diehl AURIGA

Đồng hồ đơn tia Diehl AURIGA

AURIGA DN15/20 là đồng hồ đo nước đơn tia được thiết kế để đo nước lạnh. Đồng hồ đặc biệt thích hợp cho các điều kiện lắp đặt khắt

Chi tiết
Đồng hồ đơn tia Diehl ARIES

Đồng hồ đơn tia Diehl ARIES

Đồng hồ đơn tia Diehl ARIES là đồng hồ đo nước đơn tia được thiết kế đặc biệt cho thị trường đồng hồ đo phụ. Được đặc trưng bởi

Chi tiết
Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V4

Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V4

ALTAIR V4 đại diện cho thế hệ đồng hồ đo thể tích mới nhất được phát triển theo tiêu chuẩn MID và các tiêu chuẩn Châu Âu khác để

Chi tiết
Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V3

Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V3

ALTAIR V3 là đồng hồ đo thể tích nước được thiết kế cho các thị trường nước với các đặc trưng linh hoạt và độ bền tương thích với

Chi tiết
Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5

Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5

Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5 là đồng hồ lớn được thiết kế để quản lý mạng lưới nước và lập hóa đơn cho việc tiêu dùng lượng

Chi tiết
Đồng hồ Woltman Diehl WPG

Đồng hồ Woltman Diehl WPG

Đồng hồ Woltman Diehl WPG được thiết kế để đo thể tích nước lạnh (lên đến 50°C) trong các đường cấp có lưu lượng lớn với tổn thất áp

Chi tiết
Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV

Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV

Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV được thiết kế để đo thể tích nước lạnh trong các đường cấp có lưu lượng lớn với tổn thất áp suất

Chi tiết

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!