Đo lường chính xác với đồng hồ đo lưu lượng điện từ Badger Meter – Hoa Kỳ

Sản phẩm chúng tôi

Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao

Đồng hồ

Đồng hồ điện từ hiệu Modmag của hãng Badger Meter - Đức

Đọc số AMR

Nội dung đang được cập nhật

Van

Nội dung đang được cập nhật

Ống và phụ kiện

Nội dung đang được cập nhật

Chống thất thoát nước

Nội dung đang được cập nhật

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!