Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ sử dụng pin cho VEDAN

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ sử dụng pin cho VEDAN

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Công ty Cổ phần Hữu hạn VEDAN Vietnam
  • Thời gian:
  • 2020
  • Địa điểm:
  • Đồng Nai
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ sử dụng pin DN500 hiệu Badger Meter.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!