Cung cấp đồng hồ điện từ hai mặt bích M5000

Cung cấp đồng hồ điện từ hai mặt bích M5000

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành viên
  • Thời gian:
  • 2020
  • Địa điểm:
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp 12 đồng hồ điện từ Badger Meter M5000 - DN300BB

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!