Cung cấp 1000 đồng hồ đơn tia Auriga

Cung cấp 1000 đồng hồ đơn tia Auriga

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
  • Thời gian:
  • 2021
  • Địa điểm:
  • Long An
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp 1000 đồng hồ đơn tia Auriga, hiệu Diehl Metering.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!