Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ Badger Meter

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ Badger Meter

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Xí Nghiệp Truyền Dẫn Nước Sạch
  • Thời gian:
  • 2020
  • Địa điểm:
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt đồng hồ điện từ DN300 hiệu Badger Meter.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!