Cung cấp và lắp đặt đồng hồ đo nước DN15

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ đo nước DN15

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Long An
  • Thời gian:
  • 2020
  • Địa điểm:
  • XNCN Bình Ảnh - Gò Đen
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt 1500 đồng hồ Auriga DN15

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!