Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V4

Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V4

Đồng hồ thể tích Diehl ALTAIR V4

ALTAIR V4 đại diện cho thế hệ đồng hồ đo thể tích mới nhất được phát triển theo tiêu chuẩn MID và các tiêu chuẩn Châu Âu khác để đáp ứng các yêu cầu hiện tại.

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm các sản phẩm đồng hồ đo nước tại đây.

Xin chào!