Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV

Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV

Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV

Đồng hồ mẹ bồng con Diehl WPV được thiết kế để đo thể tích nước lạnh trong các đường cấp có lưu lượng lớn với tổn thất áp suất thấp.

  • Hiệu: Diehl Metering
  • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm các sản phẩm đồng hồ đo nước tại đây.

Xin chào!