Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC PREMIUM 2

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC PREMIUM 2

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC PREMIUM 2

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC Premium 2 có thể đạt hiệu suất đọc cao nhất liên quan đến phạm vi đọc, tính kịp thời của dữ liệu và độ chi tiết của dữ liệu trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Do đó, hiệu quả chi phí vượt trội với sự tuân thủ trong tương lai được đảm bảo. Cổng tín hiệu có tính năng giao tiếp 2way2receiver cho phép bạn truy cập dữ liệu được lưu trữ và các tham số cấu hình với cảm giác trực tuyến từ bất kỳ đâu.

  • Lọc điện tín thông minh
  • Tính khả dụng của dữ liệu đồng hồ cao nhất với tính năng Đọc theo yêu cầu
  • Brown-Out Detection với bộ đệm năng lượng cho phép lưu trữ dữ liệu cuối cùng
  • Giao tiếp 2way2receiver cho phép truy cập vào cổng từ mọi nơi

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm về công nghệ đọc số đồng hồ tự động từ xa AMR tại đây.

Xin chào!