Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC BATTERY

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC BATTERY

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC BATTERY

Thiết bị thu tín hiệu IZAR RDC BATTERY là tập trung được thiết kế đặc biệt để đọc đồng hồ mạng cố định.

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: châu Âu

Xem thêm về công nghệ đọc số đồng hồ tự động từ xa AMR tại đây.

Xin chào!