Thiết bị mở rộng sóng Diehl IZAR RADIO Extend

Thiết bị mở rộng sóng Diehl IZAR RADIO Extend

Thiết bị mở rộng sóng Diehl IZAR RADIO Extend

Thiết bị mở rộng sóng Diehl  IZAR RADIO EXTEND là một bộ thu phát để cải thiện hiệu suất trong mạng cố định vô tuyến cũng như đọc trên thiết bị di động, nó đặc biệt được tạo cho các vị trí khó đọc. Có thể nhận và truyền tối đa 4 thiết bị vô tuyến. Cấu trúc liên kết đọc đơn giản và hiệu quả.

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm về công nghệ đọc số đồng hồ tự động từ xa AMR tại đây.

Xin chào!