Thiết bị đọc số cầm tay Diehl IZAR HANDHELD

Thiết bị đọc số cầm tay Diehl IZAR HANDHELD

Thiết bị đọc số cầm tay Diehl IZAR HANDHELD

IZAR HANDHELD (dành cho Android™) là thiết bị đọc số cầm tay, lý tưởng để cấu hình và đọc số di động đồng hồ thông minh đa năng lượng.

Với phần mềm nhúng IZAR@MOBILE 2, IZAR HANDHELD dành cho Android™ thu thập dữ liệu từ IZAR RECEIVER BT và truyền chúng tới phần mềm quản lý đồng hồ IZAR@NET 2 hoặc IZAR PLUS PORTAL. Cấu hình máy đo được thực hiện với IZAR OPTO HEAD BT.

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: châu Âu

Xem thêm về công nghệ đọc số đồng hồ tự động từ xa AMR tại đây.

Xin chào!