Bộ thu tín hiệu Diehl IZAR RECEIVER BT

Bộ thu tín hiệu Diehl IZAR RECEIVER BT

Bộ thu tín hiệu Diehl IZAR RECEIVER BT

IZAR RECEIVER BT là bộ thu tín hiệu được thiết kế để đọc di động (đi bộ hoặc lái xe) các đồng hồ đo đa năng lượng.

Dữ liệu của bộ thu IZAR RECEIVER BT do máy thu thu được truyền đến thiết bị đầu cuối cầm tay Bluetooth®.

  • Hiệu: Diehl Metering
  • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm thông tin về các sản phẩm đọc số đồng hồ tự động từ xa tại đây.

Xin chào!