Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5

Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5

Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5

Đồng hồ đơn tia Diehl AQUILA V5 là đồng hồ lớn được thiết kế để quản lý mạng lưới nước và lập hóa đơn cho việc tiêu dùng lượng nước đáng kể.

  • Hiệu: Diehl Metering
  • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm các sản phẩm đồng hồ đo nước tại đây.

Xin chào!