Cung cấp và lắp đặt đồng hồ siêu âm kẹp ngoài

Cung cấp và lắp đặt đồng hồ siêu âm kẹp ngoài

Chi tiết dự án

  • Khách hàng:
  • Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thời gian:
  • 2017
  • Địa điểm:
  • Nhà máy nước Hồ Đá Đen - Bà Rịa Vũng Tàu
  • Phạm vi cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt đồng hồ siêu âm đo lưu lượng tuyến ống truyền tải nước thô DN1200

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Diehl Metering
Badger Meter
Ari
Gutermann
Proco
Xin chào!