Van thu xả khí ARI D020
van thu xả khí ARI d020

 • DN80
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN16
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ

VAN THU XẢ KHÍ ARI D021
VAN THU XẢ KHÍ ARI D021

 • DN25-DN50
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN10
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ

VAN THU XẢ KHÍ ARI D023
VAN THU XẢ KHÍ ARI D023

 • DN80-DN200
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN16
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ

VAN THU XẢ KHÍ ARI D025
van thu xả khí ARI d025

 • DN50-DN100
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN10
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ

VAN THU XẢ KHÍ ARI D025L
VAN THU XẢ KHÍ ARI d025l

 • DN50-DN100
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN16
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ

VAN THU XẢ KHÍ ARI D026
VAN THU XẢ KHÍ ARI D026

 • DN80
 • Đệm kín, chống kẹt van
 • Kết nối mặt bích
 • Áp lực: PN16
 • Thân bằng nhựa Nylon độ bền cao, thép không gỉ