VAN CHỐNG NGẬP PROCO PROFLEX 771/731
van chống ngập PROCO proflex 771/731

  • DN300-DN1800
  • Thiết kế độ dốc đáy độc đáo đảm bảo thoát nước 100%
  • Kết nối mặt bích
  • Vật liệu đàn hồi sản phẩm được chứng nhận ANSI / NSF-61, EPDM
  • Ứng dụng tuyệt vời cho các hố ga và lắp đặt đường thoát nước

VAN CHỐNG NGẬP PROCO PROFLEX 790
van chống ngập PROCO proflex 790

  • DN80-DN1800
  • Vật liệu được chứng nhận NSF / ANSI 61
  • Kết nối mặt bích
  • Tránh gây ô nhiễm nước
  • Ứng dụng ngăn lũ