Đồng hồ siêu âm Dynasonics IS-4000

Đồng hồ siêu âm Dynasonics IS-4000

Đồng hồ siêu âm Dynasonics IS-4000

Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm Kênh mở Dynasonics® IS-4000 đo mức, tốc độ dòng chảy và tổng lượng nước chảy qua đập. Đó là lý tưởng cho các ứng dụng mà trầm tích không tích tụ.

Hiệu: Dynasonics

Xuất xứ: Hoa Kỳ

Xem thêm các sản phẩm đồng hồ siêu âm tại đây.

Xin chào!