Đồng hồ siêu âm Dynasonics DXN Hybrid

Đồng hồ siêu âm Dynasonics DXN Hybrid

Đồng hồ siêu âm Dynasonics DXN Hybrid

Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm lai di động Dynasonics® DXN Hybrid là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để khắc phục sự cố về dòng chảy, nhanh chóng xác minh số đọc lưu lượng của đồng hồ đo khác hay giá trị hệ thống lưu lượng nhật ký dữ liệu trong một khoảng thời gian dài.

Hiệu: Dynasonics

Xuất xứ: Hoa Kỳ

Xem thêm các sản phẩm đồng hồ siêu âm tại đây.

Xin chào!