Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC STANDARD

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC STANDARD

Thiết bị thu tín hiệu Diehl IZAR RDC STANDARD

Thiết bị thu tín hiệu Diehl  IZAR RDC STANDARD là tập trung dữ liệu vô tuyến dành riêng cho việc đọc hệ thống vô tuyến IZAR.

Hiệu: Diehl Metering

Xuất xứ: châu Âu

Xem thêm về công nghệ đọc số đồng hồ tự động từ xa AMR tại đây.

Xin chào!