Thiết bị cài đặt hồng ngoại Diehl IZAR OH BT 2

Thiết bị cài đặt hồng ngoại Diehl IZAR OH BT 2

Thiết bị cài đặt hồng ngoại Diehl IZAR OH BT 2

Thiết bị cài đặt hồng ngoại IZAR BH OT 2 được sử dụng để đọc và cấu hình đồng hồ nước Diehl Metering và các thành phần hệ thống bằng giao diện quang. Dữ liệu được truyền qua Bluetooth® đến máy tính hoặc thiết bị di động.

  • Hiệu: Diehl Metering
  • Xuất xứ: Châu Âu

Xem thêm thông tin về các sản phẩm đọc số đồng hồ tự động từ xa tại đây.

Xin chào!